Zaštita od buke

Čovek je danas suočen sa velikim negativnim uticajem buke, koje znatno snižava kvalitet života. Građevinski objekti u bučnim ulicama moraju da poseduju stakla sa dodatnom zvučnom izolacijom.

Zvučna izolacija i akustični komfor mogu se značajno poboljšati korišćenjem laminiranih stakala sa specijalnim zvučno-izolacionim folijama između dva stakla.

Saint-Gobain Stadip Silence laminirano staklo ima PVB foliju između dva stakla i koristi se za vrhunsku zvučnu izolaciju.