BR SISTEM EI 30, EI 60, EI 90 i EI 120

BR protivpožarno staklo se ugrađuje u donje i gornje držače, a između stakala, po obodu nema vertikalnih ni horizontalnih profila. Mogu da se postave ukrasni profili.

BR sistem može biti visine do 4800 mm sa neograničenom dužinom pregrade, koja se sastoji od više BR staklenih ploča otpornih na vatru.

BR sistem se može ugraditi u zidove od različitih materijala, kao što su perforirana cigla ili puna cigla, beton ili armirani beton i mogu se kombinovati sa komercijalnim dostupnim sistemima vrata koja su otporna na vatru.