Terrawool katalog

Kamena vuna za proizvodne pogone

Terrawool kamena vuna u tablama za proizvodne pogone (Industrial Plates) služi za izolaciju mašina i opreme koji postižu visoku temperaturu, Može se primeniti i na čeličnu konstrukciju proizvodnih objekata, tamo gde se traže toplotna i protivpožarna zaštita.

Terrawool kamena vuna u rolni za industrijsku primenu (Industrial Blankets) ima kaširanu aluminijumsku foliju i služi za oblaganje industrijskih postrojenja i opreme, klima-kanala, čeličnih konstrukcija, dimnjaka, bojlera. Omogućava zaštitu od visokih temperatura, požara i buke.

Terrawool kamena vuna u rolni sa rabitz ojačanjem za industrijsku primenu (Industrial Blankets Rabitz Wire) ima kaširanu rabitz mrežu kao ojačanje i služi za oblaganje industrijskih postrojenja i opreme, peći i cevi velikih prečnika. Omogućava zaštitu od visokih temperatura, požara i buke.