Terrawool katalog

Kamena vuna za klima uređaje

Terrawool kamena vuna za klima uređaje proizvodi se u tablama koje sa jedne strane mogu biti obložene folijom, ali mogu da budu i bez folije. Postoji nekoliko folija:

  • aluminijum
  • žuti fiberglass
  • crni fiberglass

Ploče se mogu primeniti za sve tehničke kanale pri čemu omogućavaju toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju.

Ploče vune se fiksiraju pomoću tiplova za spoljnu površinu klima kanala.

Table sa folijom