Nova tehnologija zasenjivača – perforirana folija Microshade unutar staklo paketa

Microshdes je perforirana folija koja se lepi unutar staklopaketa i zamenjuje spoljne zasenjivače, žaluzine i sl. Pored toga najefikasnije blokira sunčevu toplotu – oko 88% se reflektuje napolje a svega 12% sunčeve toplote ulazi u prostor.

Prednosti:

  • Ne održava se i nema naknadnih troškova
  • Perfektno blokira sunčevu toplotu sa prolazom toplote sunca od svega 12% (solarni faktor g=0,12)
  • Ne prlja se i ne menja tokom eksploatacije.
  • Veoma dobar prolaz svetlosti od 50-65%
  • Mogu se birati dezeni i boje.

Nekad sa spoljnim metalnim zasenjivačima

Danas sa Microshades diskretnim folijama