Kamena vuna za plivajuće podove je tanka tvrda ploča koja ispunjava zahteve visoke pritisne čvrstoće i koja omogućava izolaciju od buke, upijanje vibracija, toplotnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu.