Terrawool katalog

Podna kamena vuna

Terrawool kamena vuna za plivajuće podove je tanka tvrda ploča koja ispunjava zahteve visoke pritisne čvrstoće i koja omogućava izolaciju od buke, upijanje vibracija, toplotnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu.

Postavlja se između estriha (košuljice) i podne obloge.