Terrawool katalog

Fasadna kamena vuna

Terrawool fasadne ploče od kamene vune se lepe za fasadu ili pričvršćuju tiplovima. Nakon 24 sata treba omalterisati i upotrebiti 160g/m2 alkalno otpornu mrežicu. Potom se nanosi korekcioni malter , prajmer i mineralni fasadni malter.

Koristi se na fasadama za zaštitu od toplote, buke i vatre.

Fasadna kamena vuna ima gustinu od 100 do 150 kg/m3 što pruža odličnu otpornost na pritisak i udarce.