Solarna toplotna zaštita

Solarna zaštita je sprečavanje da toplota sunca uđe u unutrašnji prostor objekta. To se postiže specijalnim filmovima koji se nanose na staklo putem najmodernije tehnologije sputerizacije u vakumu.

U današnje vreme energetska efikasnost je veoma važna, jer objekti koji imaju velike troškove grejanja i hlađenja gube na vrednosti. Pored toga kvalitet života i rada je drastično smanjen ako se leti stvara velika toplota u stambenom ili poslovnom prostoru. Danas se moderni objekti grade sa što većom zaštitom od prodora toplote leti i prodora hladnoće zimi.

Korišćenjem stakala sa filmovim odnosno premazima za solarnu zaštitu, jedan deo toplote sunca se reflekuje, jedan deo se absorbuje u staklo, a manji deo ipak prođe u prostor.

Primer zaštite od sunca može se videti na primeru jednog stakla Saint-Gobain Cool Lite SKN 176, koje spada u srednju katetgoriju stakala za solarnu kontrolu sa solarnim gaktorom g=0,37, ali ima odličan odnos kvalitet-cena.

Solarni faktor (g) za Saint-Gobain Cool Lite SKN 176 

Magnetronski meki premazi (filmovi) na flot staklu za solarnu kontrolu

Stakla se rangiraju prema broju srebrnih premaza, osnosno filmova i mogu biti sa jednim, dva ili tri srebrna filma. Pored njih se nanose još dodatni filmovi za boju, refleksiju, termoizolaciju i dr. tako da se na nekim staklima može nanenti čak i do 15 filmova.

Primer stakla sa izuzetnom solarnom zaštitom kod Saint-Gobain je Cool Lite Xtreme 50/22 sa tri srebrna premaza, koje u prostor propušta samo 22% toplote sunca. Pored toga ovo staklo ima 50% propuštanja svetla, što govori da ima veliku selektivnost, odnosno da je odnos propuštanja svetlosti i solarnog faktora preko 2 (50 / 22 = 2,27). To je odlika naboljih stakala koja daju u isto vreme odličnu zaštitu od toplote sunca i propuštaju dovoljno svtlosti.