Terrawool katalog

Kamena vuna za terase

Terrawool table kamene vune za terase proizvode se sa visokom pritisnom čvrstoćom. Koriste se za površine po kojima se hoda: ravni krovovi, terase, staze, drveni i čelični krovovi različitog nagiba…

Na terasama, kada se obradi površina, lepi se parna brana, potom se polažu table kamene vune, preko kojih se postavlja hidroizolaciona folija. Na kraju se polaže finalna obloga preko koje može da se gazi.