Šuplji podovi se sastoje od nožica i nosećih ploča, koje služe za provođenje instalacija u podu. Ploče su
fortmata 60×60 cm i mogu biti od kalcijum sulfata, iverice, metala, stakla, sa podnim grejanjem, sa antistatik
folijom…

Ploče
Dimenzije: 60×60 cm.
Debljina ploče (bez završne obloge): 23-40 mm
.

Gornja površina ploče može biti:
– bez završne podne obloge

– sa dekorom drveta ili kamena

– sa pocinkovanim čeličnim limom
.

Donja površina ploče može biti:
– neobradjena
sa aluminijumskom folijom

– sa pocinkovanim čeličnim limom
.

Težina šupljeg poda (bez završne obloge, H=1000mm): 43-70 kg/m².
Težina ploče 14,5-23 kg/kom.
Materijal ploče: kalcijum sulfat ojačan vlaknima.

 1. Podna obloga ili čelični lim
 2. Podna ploča od kalcijum-sulfata
 3. Na zahtev čelični lim ili aluminijumska folija
 4. Nosač
 5. Glava nožice
 6. Navoj
 7. Cev nožice
 8. Postolje nožice zalepljeno za
  podlogu

Podkonstrukcija (nožice)
Modul postavljanja: 60×60 cm.
Materijal postolja nožice: galvanizovan čelik.
Visina konstrukcije bez ploče: 40-1800 mm.
Preporuka: Stringere (zatege) treba koristiti kada je visina šupljeg poda > 500 mm.

Nosivost
Koncentrisano opterećenje:
• prema DIN EN 12825: razred 1-6.
• nominalno opterećenje: 2.000 – 6.000 N (veća opterćenja na zahtev).
• maksimalno opterećenje: 4.000 – 12.000 N.

Elekstrotatičnost DIN EN/ 1081/DIN IEC 61340-4-1:
Kada zavisi od podloge: R�>10⁵ Ohm.
Bez završnog poda nezavisno od sistema i pokrivanja R�>10⁹ Ohm.

Zaštita od požara
Šuplji podovi
Klasa građevinskog materijala prema DIN EN 13501-1 je A1.
Klasa otpornosti na požar prema DIN 4102-2 je F30 (moguće do visine 1200mm).
Toplotna provodljivost
Osnovni materijal: ~ 0,44 W/mk.


Zvučna izolacija: prema DIN EN ISO 717-2

 1. Opterećenje zavisi od načina testiranja, npr. vrsta opterećenja u ovom je slučaju su u skladu sa EN 12825
  (opterećenje prečnika 80mm).
 2. Završne podloge utiču na rezultat. Rezultati akustičkih ispitivanja su radjeni u labaratorijskim uslovima.
 3. Dozvoljeno opterećenje može biti smanjeno ako se koriste zvučni apsorberi.
 4. Prema DIN EN ISO 717-1-2