Protivpožarna i protivdimna vrata T30, T60, T90, T120 i T180

Protivpožarna jednokrilna vrata

Zaštita od požara je od T30-1 do T180-1.
Krilo je debljine 40mm sa mogućnošću levog i desnog otvaranja.
Okvir vrata je sa APTK gumenom zaptivkom, užljebljena sa četiri strane.
Brava i šarke su protivpožarne.
Krilo i okvir vrata su posebno zaštićeni, galvanizovani i plastificirani.
Moguće je birati boje ili dekor drveta.
Pored protivpožarnosti može se kombinovati protivdimnom
i zvučnom izolacionom funkcijom.

ff

Protivpožarna dvokrilna vrata

Zaštita od požara je od T30-2 do T90-2.
Krilo vrata je posebno zaštićeno, galvanizovano i plastificirano.
Pored protivpožarnosti može se kombinovati protivdimnom
i zvučnom izolacionom funkcijom.

.

Protivpožarna zastakljena vrata

Protivpožarna aluminijumska vrata T30-2, sistem sa zastakljenjem.
Protivpožarna čelična vrata T30, sistem sa zastakljenjem.

.

Klizna protivpožarna vrata

Zaštita od požara T30 i T90 , jedn okrilna ili dvokrilna,
Mogućnost ugradnje pešačkog prolaza.

.

Protivpožarna rolo-vrata

Zaštita od požara T30, T90 i T120, sa električnim pogonom i auto-stop funkcijom.