Kamena vuna za protivpožarna vrata se proizvodi u jednom tipu ali na zahtev proizvođača može se ponuditi još tipova.