Preduzeće Grual je porodična firma u kojoj se tri generacije bave građevinarstvom i arhitekturom. Sa velikim iskustvom rada u inostranstvu i dugogodišnjeg rada u multinacionalnim kompanijama stručnjaci Gruala pružaju investitorima i izvođačima moderne koncepte gradnje sa posebnim osvrtom na uštedu troškova, energetsku efikasnost, zelenu ekološku gradnju i primenu najsavremenijih materijala.

Grual je registrovan za inženjerske delatnosti, tehničko savetovanje i prodaju građevinskih materijala.

Gradite kvalitetno i moderno uz primenu najnovijih inovativnih rešenja.

Mihailo Grujić, Mast. inž. arh. (M.Sc.Arch.Eng)
Regionalni menadžer prodaje / Area Sales Manager

Tel: +381 62 745 782

Office: 011 690 17 86, 064 14 17 290
Mail: mihailo.grujic@grual.rs

Nemanja Grujić, B. inž. arh. (B.Sc.Arch.Eng)
Regionalni projekt menadžer / Area Project Manager

Tel.: +381 63 732 74 16

Office: 011 69 01 786, 064 14 17 290
Mail:  nemanja.grujic@grual.rs