Terrawool katalog

Kamena vuna za brodove

Terrawool kamena vuna za brodove su samostojeće table, otporne na visoke temperature, koje se koriste kod gradnje brodova za zidove, vrata, enterijere kabina, koridore…

Terrawool kamena vuna u rolnama za brodove je otporna na visoke temperature i koristi se kod gradnje brodova za zidove, vrata, enterijere kabina, koridore…

Terrawool kamena vuna u rolnama sa rabitz ojačanjem za brodove je otporna na visoke temperature i koristi se kod gradnje brodova za zidove, vrata, enterijere kabina, koridore…