Lanterne

Grual u ponudi ima asortiman krovnih transparentnih staklenih površina, kao i svetlosnih traka, kupola i različitih oblika svetlarnika od polikarbonata. Asortiman osim krovova, obuhvata rešenja od ravnog stakla ili polikarbonata kojim mogu da se rade nadstrešnice ulaza u objekat, pokrivke bazena, nadstrešnice parkinga…

Stakleni krovovi i nadstrešnice

Staklene krovne površine ili nadstrešnice mogu da se rade od trostrukog staklo-paketa. Idealna je kombinacija da je spoljno staklo sa grejačima Saint-Gobain Eglass za otapanje snega, a unutrašnje staklo sa filmom za zaštitu od toplote sunca, kao i zaštite od gubitka toplote zimi. Izborom stakala, utiče se na karakteristike koje treba da zadovolje zahtev projekta. Na primer, kod trostruko zastakljenog staklo-paketa TGU, transparentnost može da bude oko 70%, solarni faktor g oko 33, a koeficijent Ug oko 0,6 W/m2K.

Image result for krovne staklene lanterne

Svetlosne trake od polikarbonata

Postoje 3 osnovna sistema svetlosnih traka:

  1. Sistemi nosećih i ivičnih aluminijumskih profila bez termoprekida sa ispunom od strukturnog polikarbonata, namenjeni su za objekte koji se ne greju ili su otvoreni.

2. Sistemi od ljuski termoformiranog akrila (PMMA) ili polikarbonata, bez aluminijumskih profila, predstavlja stari tip svetlosnih traka i namenjeni su za objekte gde se radi delimična reparacija postojećih ljuski datog tipa ili su definisane projektnim zahtevom.

3. Sistem nosećih i ivičnih aluminijumskih profila sa termoprekidom i sa ispunom od strukturnog polikarbonata u opciji sa jednom, dve ili tri ploče, predstavlja savremeni sistem svetlosnih traka sa karakteristikama prilagođenim za sve zahteve energetske efikasnosti objekata.

ISPUNA SVETLOSNE TRAKE

Kao ispuna svetlosne trake u aluminijumskim sistemima koriste se strukturalne polikarbonatske ploče debljine 10mm i 16mm, različitih struktura prilagođenih zahtevima projekta.

Polikarbonatske ploče su standardno UV zaštićene sa potvrđenim tehničkim kvalitetom kroz ateste materijala. Polikarbonatske ploče koje se koriste u klasi gorivosti B1 – teško zapaljivi materijali.

Sistem aluminijumskih profila sa termoprekidom omogućava korišćenje paketa dve ploče polikarbonata za potrebe bolje termičke izolacije. Sa poboljšanjim sistemima aluminijumskih profila i upotrebnom paketa od 2 ploče, uspešno se zadovoljavaju i najstrožiji zahtevi energetske efikasnosti koje projekti zahtevaju.

  • Polikarbonatska četvoroslojna ploča 10mm, LT 80%, Rw=18 dB, U=2,49 W/m2K
  • Polikarbonatska šestoslojna ploča 16mm, LT 60%, Rw=20 dB, U=1,81 W/m2K
  • Dve polikarbonatske ploče 10+8mm, U=1,1 W/m2K
  • Dve polikarbonatske ploče 16+10mm, U=0,85 W/m2K

DIMENZIJE SVETLOSNIH TRAKA

Izađuju se prema zahtevu projekta uz sve tehničke parametre nosivosti, svetlosne propustljivosti i toplotne izolacije.

OTVARANJE

Na svetlosne trake se prema potrebi ugrađuju otvarajuća krila za potrebe ventilacije ili odimljavanja.

VENTILACIONO OTVARANJE

Koristimo elektromotore poznatih evropskih proizvođača koji su isprobani i kvalitetom potvrđeni u praksi. Elektromotori su na 230V i sa dužinama izvlačenja od 300mm do 500mm.

ODIMLJAVANJE POMOĆU MEHANIZMA ZA OTVARANJE

U slučaju nastanka požara potrebno je da se dim u što većoj meri odvede iz prostorije, jer on predstavlja najveću opasnost za ljude prilikom evakuacije. Da bi dim izašao iz objekta, potrebni su otvori na krovu na koje se ugrađuju svetlosne kupole sa opcijom otvaranja za potrebe odimljavanja.

  • Otvaranje pomoću temperaturne ampule predstavlja sistem koji je pogodan na mestima gde se požar pojavljuje blizu pozicije otvarajuće kupole, tj. gde dim ima tempreraturu oko 20% temperature vatre.
  • Otvaranje pomoću mehanizma sa elektromotorom 24V DC, koji je povezan na požarnu centralu. Ovaj sitem može da se koristi i za ventilaciju objekta.

Elektro i pneumatski aktuatori se nabavljaju od evropskih proizvođača koji su lideri u ovoj oblasti.