Terrawool katalog

Kamena vuna za peći

Terrawool kamena vuna za peći podnosi visoke temperature i može biti sa folijom i bez folije.

S obzirom da je namenjena proizvođačima peći, primenjuje se prema projektu same peći.

Pre ugradnje proizvođač peći treba da definiše detalje ugradnje i karakteristike.