Terrawool katalog

Kamena vuna za fasade tipa zid-zavese

Terrawool ploče od kamene vune za fasade sistema zid-zavesa sa staklom, granitom, mermerom ili aluminijumom.

Terrawool kamena vuna za aluminijumske fasade je samonoseća i sa jedne strane ima crni fiberglass filc (voal). Ubacuje se između aluminijumske konstrukcije ili se pričvršćava tiplovima.

Omogućava efikasnu zaštitu od buke, toplote i vatre u slučaju požara.

Koriste se za izradu element-fasada kada se paneli pripremaju u proizvodnom pogonu.

Kod ventilisanih fasada se preporučuje, jer sa A klasom negorivosti i visokom tačkom topljenja, sprečava širenje požara u vazdušnom kanalu.