Koristi se za fasade sistema zid-zavesa koje su obložene staklom, granitom, mermerom ili aluminijumom.

Kamena vuna za aluminijumske fasade je samonoseća i sa jedne strane ima crni fiberglass voal. Ubacuje se između aluminijumske konstrukcije ili se pričvršćava tiplovima.

Omogućava efikasnu zaštitu od buke, toplote i vatre u slučaju požara.

Koriste se za izradu element-fasada kada se paneli pripremaju u proizvodnom pogonu.

Kod ventilisanih fasada se preporučuje, jer sa A klasom negorivosti i visokom tačkom topljenja, sprečava širenje požara u vazdušnom kanalu.