Panelni betonski sistem

Montažni armirano- betonski elementi koji se koriste za prefabrikovanu gradnju su građevinske komponente proizvedene izlivanjem betona u kalupe za višekratnu upotrebu ili “modle”. Komponente se zatim suše u komorama za sušenje u kontrolisanom okruženju, a zatim transportuju na gradilište gde se vrši montaža.

Upotreba sistema prefabrikovane gradnje nudi mnoge potencijalne prednosti u odnosu na klasičnu gradnju na licu mesta. Prefabrikovani objekti su ekološki prihvatljiviji od klasično izvođenih objekata kroz više aspekata. Naime, količine sirovina i materijala koje se koriste za
prefabrikovanu proizvodnju komponenti su usklađene sa specifikacijom i zahtevima klijenta, kako bi se generisao minimalan otpad prilikom izvođenja izgradnje. Na taj način, proces izgradnje postaje energetski efikasan i održiv.

U finansijskom smislu, prefabrikovani objekti su isplativi jer iznos potrošen na nabavku materijala se drastično smanjuje i svodi na optimum. Poručene količine prefabrikovanih elemenata se dostavljaju po zahtevanoj dinamici i količini na gradilišta što doprinosi efikasnom transportu i smanjenju troškova za gorivo.

Prefabrikovana gradnja nudi fleksibilnost i bolju kontrolu procesa proizvodnje i izgradnje objekata. Dimenzije prefabrikata mogu biti
prilagođene spram zahteva klijenta. Prefabrikovane komponente karakteriše visok nivo vatrootpornosti i zvučne izolacije što ih
čini idealnim za veliki broj građevinskih objekata. Raznolikost niz zgrada koje su navedene ispod obuhvata svestranost montažnog betona, kao i ovih materijala udružite se kako biste stvorili odlične rezultate.