Staklena vrata

Staklena vrata imaju opseg zvučne izolacije Rw od 24 dB do 35 dB.

GSW Office H

Vrata za sistem GSW Office sa jednostrukim zastakljivanjem.

GSW Office Plus H

Vrata za sistem GSW Office Plus sa dvostrukim zastakljivanjem.

GSW Office L
Vrata koja se montiraju poprečno ili podužno na masivni zid.

GSW Office C
Vrata čiji se okvir montira podužno na gipskartonski ili masivni zid.

Pribor za staklena vrata