Sklapajući stakleni zidovi

Sklapajući pregradni zidovi imaju zadatak da pregrade jednu prostoriju na dve, omogućavajući da se poslovni prostor bolje funkcionalno koristi. Paneli se postavljaju na noseću konstrukciju po kojoj klize i montiraju zid, ili se sklapaju sa strane kao karte u špilu. Moguće je formirati zidove visine do 13m, a po širini nema ograničenja. Završna obrada može biti od raznih materijala: melamin, plastika, vinil, staklo, ogledalo, čelični lim, akustične ploče, drveni furnir… Moguće je primeniti i digitalni print.

Primer pregradnog zida u poslovnom prostoru

GLOSARIJ poslovni prostor Podgorica MGSW HSW stakleni klizni zidovi 6
GLOSARIJ poslovni prostor Podgorica MGSW HSW stakleni klizni zidovi 4

Primer pregradnog zida u stanu

PRIVATNA VILA Beograd MGSW HSW stakleni klizni zidovi 1
PRIVATNA VILA Beograd MGSW HSW stakleni klizni zidovi 5