Kamena vuna za solarne kolektore se proizvodi u pločama. U zavisnosti od zahteva može se razmatrati proizvodnja u različitim dimenzijama i prema karakteristikama koje odogovaraju samom proizvodu.