Terrawool katalog

Kamena vuna za solarne kolektore

Terrawool table od kamene vune za solarne kolektore proizvode se sa težinom od 40kg/m3.

U zavisnosti od zahteva proizvođača solarnih panela, može se razmatrati proizvodnja u različitim dimenzijama i prema karakteristikama koje odogovaraju samom proizvodu.